Quản lý chất lượng

22/12/2018

Hệ thống quản lý chất lượng tại Hà Linh

Cam kết: Hà Linh cam kết tiên phong trong sáng tạo, cải tiến, cung cấp sản phẩm chất lượng, hữu ích nhất, tận tâm phục vụ khách hàng nhanh nhất, tốt nhất.

Chất lượng, hiệu quả là kim chỉ nam cho toàn bộ Công ty. Chỉ có thể tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, có tính cạnh tranh cao khi mà cả hệ thống được tổ chức tốt. Đó chính là lý do tiên quyết mà Hà Linh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 .

Khách hàng là nhân tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp! Vì vậy, sản phẩm và dịch vụ của chúng ta phải thoả mãn các yêu cầu khách hàng. Tiêu chuẩn ISO 9001 giúp Hà Linh xây dựng bộ máy tinh gọn, mọi hoạt động tuân thủ theo quy trình. Từ đó tác động trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và sự mong đợi của khách hàng. 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đã được chú trọng áp dụng tại Hà Linh từ tháng 8 năm 2016. Tất cả cán bộ công nhân viên trong Hà Linh đều thấm nhuần tư tưởng “sản phẩm chất lượng, phục vụ chuyên nghiệp”. Sự nhất quán trong quản lý chuyên nghiệp trong phục vụ đã tạo nên một văn hóa tốt đẹp tại Hà Linh.

 

 

Phạm Đức Hòa

 

Chia sẻ:

© 2020  Halinh  Mọi quyền được bảo lưu

Vui lòng để lại số điện thoại của bạn,
Chung toi sẽ liên lạc lại với bạn sau